Eckert & Ziegler BEBIG, Mick Radio-Nuclear Instruments, WOLF-Medizintechnik (WOmed)

Pressemitteilungen

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Wenn Sie Fragen zu unseren Pressemitteilungen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular der Website kontaktieren. Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten unseres Unternehmens auf dem Laufenden:
 
Print

IBt - International Brachytherapy s.a. : IBt SA en Eckert & Ziegler AG: Consolidatie van de activiteiten

Embargo tot 17u40 (BTC) Feb18, 2008

Seneffe - Februari 18, 2008

IBt - (Reuters: IBTH.BR - Bloomberg: IBTB BB)
Eckert & Ziegler - (Reuters: EUZ - Bloomberg: EUZG)

IBt s.a., gevestigd in Seneffe, België (IBt), en Eckert & Ziegler AG, gevestigd in Berlijn, Duitsland (EZAG), hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend met betrekking tot de samenvoeging en de consolidatie van hun respectieve activiteiten in radiotherapie.

DOELSTELLING

Dank zij het complementair zijn van beide bedrijven, is het gevolg van deze transactie dat er een onbetwiste marktleider komt in Europa op het gebied van duurzame oplossingen in de brachytherapie. De verruimde IBt groep zal sterk vertegenwoordigd zijn in Frankrijk, Nederland, Duitsland, België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Er zal ook een snel groeiende verkoop komen in andere delen van Centraal en Zuid-Europa. Het zal een belangrijke Europese speler zijn in de brachytherapie met veel ruimere inkomsten die de verkoop en de kosten voor ontwikkeling en marketing te ondersteunen.

BEOORDELING

Om deze leidinggevende positie te bewerkstelligen zal EZAG, Bebig GmbH dat het volledig in eigendom heeft, afstoten en zal de aandelen van Bebig GmbH (samen met al zijn aangesloten eenheden, d.w.z. dochtermaatschappijen in Italië en Spanje en filialen in Frankrijk en Indië) (alles samen de "Bebig groep") binnen IBt s.a. samenbrengen. De overdracht van deze activa gebeurt vrij van schulden.

De waarde van de activa wordt gewaardeerd op basis van de volgende formule:

"5,5 x EBITDA"

(met "EBITDA" zijnde de EBITDA geboekt door de "Bebig groep" voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2007).

plus de waarde van het netto bedrijfskapitaal.

Afhankelijk van de revisie en bevestiging van bedrijfsauditoren, voorziet men dat deze EBITDA totaal ongeveer 3,9 Mio E zal bedragen.

FINANCIERING

De aan IBt te betalen prijs zal dus ongeveer 21,5 Mio E bedragen voor de activa plus een extra 1,95 Mio E met betrekking tot het werkkapitaal (stocks en vorderingen).

IBt s.a. zal deze transfer financieren via twee kanalen:

(1) uitgifte van een nieuwe lening (onderschreven door de huidige referentie-aandeelhouders van IBt), en

(2) uitgifte van nieuwe IBt aandelen aan EZAG, via "maatschappelijk kapitaal", tegen een prijs van 3,47 EUR per aandeel. Als gevolg van deze transactie van nieuwe IBt aandelen, zou EZAG dan ongeveer 29,9% van de stemrechten in handen hebben.

BIJKOMENDE ONTWIKKELINGEN

1. Als onderdeel van de transactie, krijgt IBt, gedurende de periode van één jaar, de kans om een andere divisie van EZAG te kopen (met de focus op HDR "tijdelijke brachytherapie behandelingen").

De prijs voor deze activa wordt berekend op basis van de formule: EBITDA x 6 (maar met een minimum bedrag van 5 Mio E). Bij wijze van referentie: deze afdeling heeft inkomsten gegenereerd van zo'n 12 Mio E in 2007, het was 'cash generating' en winstgevend.

2. Bovendien zullen de partijen onderzoeken hoe EZAG ofwel de cyclotrons kan verwerven of anderzijds toegang kan krijgen tot de twee - voorlopig inactieve - cyclotrons geïnstalleerd te Seneffe. Toegang tot deze cyclotrons zou EZAG toelaten een nieuwe radiofarmaceutische productievestiging te starten, gelegen ten zuiden van Brussel. Deze site zou een aanvulling zijn op het bestaande cyclotron netwerk van EZAG en de positie van tweede grootste Europese verdeler van PET isotopen verstevigen.

Ter herinnering, deze toestellen zijn reeds volledig afgeschreven in de boeken van IBt ten gevolge van de beslissing om de activiteiten in de V.S. stop te zetten (resultaten van Q3, 2007).

3. Finaal, in een afzonderlijke en private transactie, overwegen de stichters van IBt om EZAG de optie toe te kennen om "type A" voorkeursaandelen, die ze momenteel controleren via TP, een amerikaans partnership, te verwerven. In ruil zouden ze EZAG aandelen bekomen. Zulke transfer zal onderdeel uitmaken van een goedkeuring door de aandeelhouders van IBt.

VOORUITZICHTEN

De verruimde IBt groep, met maatschappelijke zetel in Seneffe, zal twee exploitatie faciliteiten hebben (gebaseerd in Seneffe en Berlijn).

De verwachte verkoop van de groep bedraagt zo'n 20 Mio E in 2008 (of tot zo'n 30 Mio E als IBt de optie uitoefent om de "HDR divisie" van EZAG te kopen) en de EBITDA marge zal boven de 30% liggen in 2009.

De bedrijven zijn al gestart met het 'due diligence' proces en veronderstellen om de finale beslissing te nemen om al dan niet door te gaan met de transactie en de transactie af te sluiten binnen de tien dagen.

IBt, International Brachytherapy s.a., ontwerpt, produceert en verkoopt over de hele wereld een volledig gamma radiotherapie implantaten gebruikt in de brachytherapie. Brachytherapie is een medische technologie dat implantaten met radio isotopen inbrengt in de kern van het kankerweefsel. De plaatselijke bestraling van de implantaten vernietigt dan de kankercellen. Momenteel is de belangrijkste toepassing voor brachytherapie de behandeling van gelokaliseerde prostaatkanker.

Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG, met hoofdzetel in Berlijn, is een bedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied van isotopen technologie en het is de moedermaatschappij voor een aantal gespecialiseerde dochtermaatschappijen die radio isotopen verwerken en ook componenten voor isotipentechnologie, uitrusting voor medische technologie en aanverwante producten, ontwikkelen, fabriceren en verkopen.

Contact : +32-64- 520 811 François Blondel en Serge Lamisse, Gedelegeerde bestuurders
Internet: www.ibt.be

Back