Eckert & Ziegler BEBIG, Mick Radio-Nuclear Instruments, WOLF-Medizintechnik (WOmed)

Pressemitteilungen

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Wenn Sie Fragen zu unseren Pressemitteilungen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular der Website kontaktieren. Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten unseres Unternehmens auf dem Laufenden:
 
Print

IBt - International Brachytherapy s.a. : Resultaten IBt - Q1, 2008

Resultaten IBt - Q1, 2008
EMBARGO tot donderdag 29 mei 2008
17u40 Brusselse tijd

- Inkomsten + 15 %
- Eerste resultaten sinds de integratie van BEBIG
- Bevestiging van de perspectieven

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

(in duizenden EUR)  Q1, 2008  Q1, 2007  Var. in % 
Verkoop en prestaties  3.490  3.023  15% 
a. Omzetcijfer  2.481  2.157  15% 
b. Andere producten   1.009  866  16% 
EBITDA [1]  671  590  14% 
Bedrijfsresultaat  383  181  N/A 
Financieel resultaat  -91  33  N/A 
Courant resultaat  173  214  N/A 
IBt aandeel binnen het nettoresultaat  107  112  N/A De cijfers in deze tabel, uitgedrukt in duizenden EUR, zijn de resultaten van de groep IBt. Verwijzend naar de IFRS-normen, zijn ze geconsolideerd maar niet geauditeerd.
EBITDA = Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization

Inleidende opmerking

De resultaten van het eerste trimester 2007, opgenomen in bovenstaande tabel, geven de resultaten weer zoals ze gepubliceerd werden in mei 2007.
Er valt op te merken dat de vergelijkbaarheid van de cijfers betreffende de eerste trimesters 2007 en 2008 aangetast wordt door het feit dat de activiteitenperimeter van de groep sterk varieerde tussen die twee periodes. Meer bepaald:

(1) enerzijds werd de perimeter gereduceerd door het afstoten, beslist in september 2007, van de rechtstreekse verkoopactiviteiten in de Verenigde Staten, de sluiting van het Amerikaans filiaal evenals door de stopzetting van bepaalde productieactiviteiten in België (Pd-103 implantaten),
(2) anderzijds is die perimeter gestegen door de consolidatie van de activiteiten van het bedrijf BEBIG GmbH sinds 29 februari 2008, voortvloeiend uit de verwerving van aandelen van dat bedrijf eind februari 2008.

Resultatenrekening

Het omzetcijfer, resulterend uit de verkoop van producten na aftrek van de winstmarge uitgekeerd aan de distributiepartners, kent een stijging van 15 % in vergelijking met vorig jaar over dezelfde periode. Die verkopen komen voornamelijk, voor nagenoeg 90 %, voort uit de verkoop van implantaten met jodium-125 binnen de Europese markt. De andere exploitatieproducten hebben vooral betrekking op de afstand van een belangrijke schuldvordering, element niet-recurrent van aard, en de stopgezette productie.

De bedrijfslasten zijn als volgt verdeeld: fabricagekost (1,58 miljoen EUR), verkoop- en marketingkosten (0,86 miljoen EUR), algemene kosten en administratiekosten (0,47 miljoen EUR), research en development kosten (0,32 miljoen EUR) en andere lasten (0,02 miljoen EUR).

TOELICHTINGEN EN VOORUITZICHTEN

Door de overname van het bedrijf BEBIG GmbH eind februari zijn de perspectieven van de groep aanzienlijk gewijzigd. Door het combineren van beide entiteiten, heeft de groep duidelijk het leiderschap genomen in zijn activiteitendomein op Europees niveau.
De groep is momenteel actief op bijna alle belangrijke markten door middel van zijn filialen in Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Italië en Spanje, en beschikt eveneens over een uitgebreid netwerk van distributeurs.

Ter informatie, hieronder een tabel met "Pro Forma" resultaten.
De resultaten zijn vermeld die de groep zou optekenen indien de activiteiten van de groep BEBIG geconsolideerd zouden zijn sinds 1 januari 2008.

(in duizenden EUR)  Q1, 2008 Pro forma  Q1, 2007  Var. in % 
Verkoop en prestaties  5.451  3.023  80% 
a. Omzetcijfer  4.373  2.157  103% 
b. Andere producten  1.078  866  24% 
EBITDA [1]  780  590  32% 
IBt aandeel binnen het nettoresultaat  491  112  + 338 % In de komende trimesters is het de prioritaire doelstelling van IBt om zijn integratieplan evenals de herstructurering van zijn activiteiten voort te zetten. De ambitie is om een groep met een sterke identiteit te creëren, die als referentie geldt in het domein van de kankerbehandeling door brachytherapie en innovatie in dit specifiek segment.

Wat betreft de door IBt genomen optie op de overname van de divisie van de groep Eckert Ziegler, actief in de sector van de behandeling van kanker door tijdelijke implantaten ("afterloader"), wordt er nog steeds verder gepraat tussen de twee groepen.

Ten slotte bevestigt IBt te anticiperen op de optekening van zijn eerste winst op jaarbasis, exclusief herstructureringskosten.

Agenda
Maandag 2 juni 2008 om 10.30 uur - Algemene Aandeelhoudersvergadering


Contacts:
François Blondel, CEO
Laurence Goemaere, Investors Relations Manager
Tel: 064.520811
E-mail: ir@ibt.be
Internet: www.ibt.be

Back