Eckert & Ziegler BEBIG, Mick Radio-Nuclear Instruments, WOLF-Medizintechnik (WOmed)

Pressemitteilungen

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Wenn Sie Fragen zu unseren Pressemitteilungen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular der Website kontaktieren. Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten unseres Unternehmens auf dem Laufenden:
 
Print

IBt - International Brachytherapy s.a. : Resultaten Q3, 2008

EMBARGO

tot woensdag 19 november 2008 - 17.40 u.

Inkomsten 11.1 miljoen EUR + 67 % EBITDA 2.7 miljoen EUR + 270 % Netto inkomen (voor herstructureringskosten)+ 0.9 miljoen EUR Externe groei - twee recente acquisities: afgerond Vooruitzicht bevestigd


(in '000 EUR)  YTD sept.2008  YTD sept. 2007  Var. 
   (in %) 
    
Inkomsten 11.131 6.658 67% 
Kosten van goederen -5.193 -5.053 3% 
Bruto marge 5.937 1.605 270% 
EBITDA 2.742 -692 N/A 
EBIT 1.624 -2.054 N/A 
Financieel resultaat  -202 -77  
Taksen -444 -108  
Netto inkomen voor herstructurering  880 -2.429 N/A 
Impact herstructureringskosten -3.74  
Netto inkomen -2.859 -2.429  

Geproduceerd volgens de IFRS normen zijn de cijfers in bovenstaande tabel, uitgedrukt in duizenden EUR geconsolideerd maar niet geauditeerd.

EBITDA = Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie)

Inleidende opmerking - Vergelijkbaarheid

Er valt op te merken dat de vergelijkbaarheid van de Q3 2008 en Q3 2007 cijfers beperkt is door het feit dat de activiteiten perimeter van de groep aanzienlijk is gewijzigd tussen deze twee periodes. Meer bepaald:

(1) Enerzijds is de perimeter van de groep verkleind: er werd afstand gedaan van de activiteiten van directe verkoop in the V.S. zoals beslist in september 2007, het Amerikaanse filiaal werd gesloten en de productie van sommige activiteiten in België werden stopgezet (Pd-103 implantaten),

(2) Anderzijds is die perimeter uitgebreid door de consolidatie van de activiteiten van BEBIG GmbH sinds 29 februari 2008 na de acquisitie van de aandelen van dit bedrijf eind februari 2008.

Resultatenrekening

Het omzetcijfer, dat de inkomsten vertegenwoordigt uit de verkoop in Europa van radiotherapeutische implantaten geassocieerd met I-125, steeg met een stevige 67% in vergelijking met dezelfde periode in 2007, terwijl de stijging van de kosten van de verkochte goederen beperkt bleef tot 3%. Andere exploitatiekosten worden uitgesplitst in verkoop- en marketing kosten (EUR 3.92 miljoen), algemene en administratieve uitgaven (EUR 1.97 miljoen) en uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (EUR 0.62 miljoen). Andere inkomsten en kosten uit exploitatie hebben positief bijgedragen voor een bedrag van EUR 2.2 miljoen. Deze hebben betrekking tot een gekapitaliseerde productie en kwijtschelding van schulden, punten die van nature niet jaarlijks terugkeren en giraal zijn. Zowel EBITDA als Resultaat voor herstructureringskosten duiden op een markante verbetering. . Het netto inkomen was uitzonderlijk belast met betrekking tot de herstructurering van de activiteiten van de groep in Seneffe voor een bedrag van EUR 3.74 miljoen. Het werd in detail opgegeven en ingeschreven in de H1 resultaten.

TOELICHTING EN VOORUITZICHTEN

Zoals de Sep YTD resultaten van de groep aangeven, hebben de acquisitie van Bebig GmbH in februari 08 en de daaruit voortkomende versmelting van de activiteiten van de twee bedrijven de vooruitzichten van de groep aanzienlijk gewijzigd en verbeterd. Vandaag heeft de groep inderdaad een duidelijke leiderspositie binnen zijn eigen domein in Europa en is die nu ook actief op bijna alle belangrijke markten, hetzij rechtstreeks via filialen (in Frankrijk, Duitsland, UK, België, Italië en Spanje) of via zijn ruim distributienetwerk.

De groep blijft ook zijn bereik uitbreiden zoals benadrukt door de meest recente successen in Spanje (zie perscommuniqué van 2 sept.) of de mogelijke belangrijke gezamenlijke ontwikkeling in Rusland (zie perscommuniqué van 3 okt.)

Op strategisch vlak heeft IBt verder ook het domein van zijn activiteiten een nieuwe vorm gegeven. Onlangs (zie perscommuniqué van 14 okt.) heeft de groep de acquisitie aangekondigd van twee extra bedrijven die beide deel uitmaken van zijn kernactiviteit (d.w.z. de behandeling van kanker bij brachytherapie) maar ook een diversificatie naar tijdelijke brachytherapie (d.w.z. de behandeling van kanker door tijdelijke interne bestraling). Dank zij deze investering kan IBt nu een alternatieve kanker behandeling aanbieden aan patiënten die niet alleen prostaatkanker hebben maar ook kanker aan het hoofd, de hals, op gynaecologische vlak of aan de ogen. Voor deze laatste toepassing domineert IBt de markt voor de behandeling van oogkanker door de hoogtechnologische toepassing van Ru-106 implantaten plaatjes.

Deze acquisities zijn nu goedgekeurd en omdat ze vanaf 30 november worden geconsolideerd, zullen ze positief bijdragen tot de groepsresultaten in 2008.

Op basis van deze positieve groei voorziet men slechts een geringe impact van de globale economische toestand op de activiteiten van de groep. Op basis van een historische recordmaand voor implantaten in oktober, kijkt IBt met vertrouwen uit naar verdere ontwikkeling en groei.

_______________________________________________

Contacten:

François Blondel, CEO, afgevaardigd bestuurder

Laurence Goemaere, Investors Relations Manager

Tel: 064.520811

E-mail: ir@ibt.be

Internet: www.ibt.be

Back